Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Δώδεκα νέοι μόνιμοι & επικουρικοί ιατροί στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Παρελήφθησαν στις 16.5.2015 από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου Καλαμάτας οι διορισμοί ενός μόνιμου ιατρού Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ουρολογίας και δύο  επικουρικών ιατρών ειδικότητας οφθαλμολογίας και ακτινοδιαγνωστικής.

Για μεν την θέση του ουρολόγου, πρόκειται για τον ιατρό κ.Χουσιανίτη Ζαχαρία, ο οποίος αναλαμβάνει τις επόμενες ημέρες υπηρεσία και έτσι η Ουρολογική Κλινική στελεχώνεται πλήρως με 4 μόνιμους ιατρούς Ουρολόγους.

Για δε τις δύο  θέσεις επικουρικών πρόκειται για τους ιατρούς κ.Γιαννακάκη Εμμανουέλα (οφθαλμίατρος) και κ. Χατζηδάκη Ελένη (ακτινοδιαγνωστικής). Έτσι η Οφθαλμολογική Κλινική καθίσταται πλήρως στελεχωμένη με τρεις  Οφθαλμιάτρους, ενώ το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα με έξι  ιατρούς ακτινοδιαγνωστικής.

Σημειώνεται επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί η κρίση για μία  θέση γυναικολογίας-μαιευτικής και βρίσκεται στο Υπουργείο Υγείας το πρακτικό για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τέλος σε σημερινή προκήρυξη επικουρικών ιατρών που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας και έχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τέλη Ιουνίου περιλαμβάνεται και μία  θέση Παθολογίας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Για το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας ολοκληρώθηκε η κρίση μιας  θέσης αναισθησιολογίας και βρίσκεται στο Υπουργείο Υγείας το πρακτικό για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επίσης ολοκληρώνονται μέχρι τέλη Ιουλίου οι κρίσεις για μόνιμους διορισμούς στις εξής παρακάτω θέσεις, οι οποίες είχαν μείνει σε εκκρεμότητα από το 2009 και μόλις πριν από λίγο καιρό υπήρξε απόφαση από το Υπουργείο Υγείας για ενεργοποίησή τους:
Μία  θέση Ακτινοδιαγνωστικής
Μία  θέση Γυναικολογίας
Μία  θέση Οδοντιατρικής
Μία  θέση Οφθαλμολογίας
Μία θέση Ορθοπεδικής
Τέλος σε  προκήρυξη επικουρικών ιατρών που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας και έχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τέλη Ιουνίου περιλαμβάνεται και μία  θέση Καρδιολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου